Home SceneInterviews Obiymy Doschu: We want to create emotional, beautiful, multi-layered music (croatian & english version)

Obiymy Doschu: We want to create emotional, beautiful, multi-layered music (croatian & english version)

by Vjeran

We want to create emotional, beautiful, multi-layered music

Obiymy Doschu

Obiymy Doschu je ukrajinski bend koji svira zanimljivu kombinaciju žanrova s naglaskom na emociji. Njihova glazba je u isto vrijeme tužna, ali i lijepa, te  uz rock instrumente koriste i instrumente karakteristične za klasičnu glazbu. Slušajući ovaj bend otići ćete na jedno prelijepo putovanje prožeto snažnim emocijama. Bend je do sada izdao jedan studijski album naziva “Elehia”. Ime benda u prijevodu znači Zagrljaj kiše. Što nam je o planovima za budućnost rekao osnivač Vladimir pročitajte u intervjuu koji slijedi i dozvolite sebi da osjetite zagrljaj kiše. Intervju je na engleskom i hrvatskom.

MJM: Hi Vladimir, it is a pleasure to talk to you. Can you introduce Obiymy Doschu for those who are not familiar with your music?

Vladimir: Sure. Obiymy Doschu is a band from Kyiv, Ukraine that plays emotional, atmospheric rock music with doom metal, progressive rock, contemporary folk and neoclassical influences, trying to blend heavy guitar-driven arrangements with delicate acoustic elements like strings, acoustic guitar and flute. All lyrics are Ukrainian.

MJM: Your first and so far last album was released in 2009. Are you planning to release any new album in near future.

Vladimir: The band was born around 2004 and it took us 5 years to make our first album — we put a huge amount of effort into it. This year, we’re wrapping up our work on an even more ambitious second album. Almost all songs and arrangements are finished and we’re going to enter the studio in the nearest months.

MJM: Your music is very emotional, sad and beautiful. Are you planning to keep the same direction in the future or there will be some changes in style?

Vladimir: There will be a lot of dramatic changes, but I feel that our strongest points will remain — we want to create emotional, beautiful, multi-layered music, even if the creative process takes us into very different direction from what we did before. The new album will certainly more diverse, with a much wider palette of emotions and colors, more musical contrasts. It will also be thematically different — our first album was very personal, it was basically a single continuous story about love and loneliness. Our second one will raise social issues like urban life and national consciousness.

MJM:  Obiymy Doschu have violin, viola and, on the single Svitanok from 2010., even a cello player listed as band members. Do you think that adding classical instrument to your music brings it to another level?

Vladimir: I do. It brings new level of beauty and expressiveness to our music. I’m a big fan of string arrangements and write them with fascination. By the way, after the album recording, the girl who played viola became our permanent band member, now an indispensable part of our band.

Obiymy-Doschu-2

MJM:  What kind of music do you listen to and who are your influences?

Vladimir: Back when I founded Obiymy Doschu, I was heavily influenced by bands like Anathema, My Dying Bride, Empyrium, The Gathering, Opeth and Tenhi, and preferred listening to doom metal and progressive metal genres. With time, I came to appreciate other, very different genres of music like jazz, post-rock, indie rock, contemporary classical, folk, singer-songwriter and electronic music.

MJM: As an artist, do you think it is important to have open mind for any kind of influence that may cross your way?

Vladimir: I do. Eventually you just realize that that there are gems in absolutely any genre of music and art in general — they’re just harder to find in unfamiliar areas. So I became much more open to things I was strongly against when I was a teen.

MJM: Your lyrics are on Ukrainian? How come you have decided to sing on your mother language and not on English?

Vladimir: Ukrainian is a beautiful language that conveys poetry and emotion of our songs much better than any other language could. Thousands of Ukrainian bands pick English as their language solely because they think they’ll reach a wider audience this way, but most end up sounding generic and loosing their unique voice. Besides, I love my country and want to do my best to improve Ukrainian musical landscape. Singing in Ukrainian just feels right.

MJM: What are your lyrics about?

Vladimir: Our first album was mostly about broken love, about loneliness, fear and depression. New songs have a much wider range of topics — including hope, self-consiousness, dealing with feelings, living in the new age, national issues. One common trait they share is a lot of inspiration from nature.

MJM: Can you tell us something about Ukrainian metal scene?

Vladimir: It’s struggling, but has a huge potential. Earning a living with non-mainstream music in Ukraine is incredibly difficult — almost impossible in fact, so metal music in our country is created mostly on pure enthusiasm by people that also have regular jobs. Times are difficult in Ukraine now, but along with grief and worry comes creative inspiration.We have some very successful metal bands coming from Ukraine. Black metal scene is especially strong: Drudkh, Khors, Kroda, Nokturnal Mortum, etc. Recently, bands like Stoned Jesus and Jinjer have been getting lots of attention over the world too.

MJM: Are you satisfied with number of live gigs you have played so far?

Vladimir: No, I’d love to play more. Back in the days of studying in the university, we had a lot of free time on our hands. Now, it’s pretty difficult to put a lot of time into music when you’re a father of newborn twin girls coupled with a full-time job as a software engineer. 🙂 Life gets in the way for each of us. But we’re slowly learning to put more and more time into our passion that is music despite the busy schedule.

MJM: Thank you for the interview and hope to hear more from Obiymy Doschu in the future.

MJM: Pozdrav Vladimire, molim te da nam predstaviš Obiymy Doschu.

Vladimir: Obiymy Doschu je bend iz Kijeva, Ukrajine koji svira emocionalnu, atmosferičnu rock glazbu sa utjecajima doom metala, progresivnog rocka, modernog folka i neo klasičnih utjecaja. Trudimo se spojiti žestoke gitare sa akustičnim instrumentima. Svi tekstovi su na Ukrajinskom.

MJM: Vaš prvi i za sada posljednji album je izašao 2009. godine. Da li uskoro planirate izdati novi album?

Vladimir: Bend je nastao oko 2004. godine i trebalo nam je pet godina da snimimo prvi album- uložili smo puno truda u njegovo snimanje. Ove godine završavamo naš još ambiciozniji drugi album. Skoro sve pjesme i aranžmani su završeni i uskoro ulazimo u studio.

MJM: Vaša glazba je vrlo emocionalna, tužna i lijepa. Da li planirate zadržati isti stil ili će ipak doći do nekih promjena?

Vladimir: Biti će dosta promjena, ali smatram da će naši najjači aduti ostati- želimo stvarati emocionalnu, lijepu, slojevitu glazbu iako nas kreativni proces može odvesti u suprotnom smjeru od onoga što smo radili do sada. Novi album će zasigurno biti raznovrsniji, sa širom paletom emocija i boja, više glazbenog kontrasta. Također će biti tematski različit, naš prvi album je bio veoma osoban, u osnovi je bio jedna priča o ljubavi i samoći. Naš novi album će govoriti o socijalnim pitanjima kao što su urbani život i nacionalna svijest.

MJM: Obiymy Doschu korist violinista, violistu, a na singlu Svitanok iz 2010., čak i čelista kao člana benda. Smatraš li daObiymy Doschu album dodavanjem klasičnih instrumenata podižeš svoju glazbu na jedan viši nivo?

Vladimir: Da, smatram da je tako. To dodaje jednu novu dimenziju ljepote i ekspresije našoj glazbi. Veliki sam fan gudačkih aranžmana i pišem ih s fascinacijom. Usput rečeno, nakon snimanja prvog albuma djevojka koja je svirala violu je postala stalni član benda i njegov neophodni dio.

MJM: Koju glazbu privatno slušaš i tko je imao utjecaja na tebe u glazbenom smislu?

Vladimir: Kada sam oformio Obiymy Doschu, bio sam pod jakim utjecajem bendova kao što su Anathema, My Dying Bride, Empyrium, The Gathering, Opeth i Tenhi, i preferirao sam slušati doom metal i progressive metal. S vremenom sam naučio cijeniti i druge glazbene pravce kao što su jazz, post-rock, indie rock, contemporary classical, folk, singer-songwriter i electronic music.

MJM: Kao umjetnik, da li smatraš da je važno imati otvoren um za sve vrste utjecaja?

Vladimir: Da, smatram da je tako. S vremeno shvatiš da ima izvrsnih stvari u svim glazbenim žanrovima i pravcima umjetnosti općenito, samo ih je teže pronaći u nepoznatim područjima. Tako da sam postao dosta otvoreniji prema stvarima protiv kojih sam bio u tinejđerskim danima.

MJM: Vaši tekstovi su na ukrajinskom, kako ste se odlučili na taj potez umjesto da kao većina pjevate na engleskom?

Vladimir: Ukrajinski jezik je predivan i bolje prenosi poeziju i emociju naših pjesama nego bi to iti jedan drugi jezik mogao. Tisuće ukrajinskih bendova izabiru engleski jezik jedino iz razloga što smatraju da će se tako približiti široj publici,  ali većina završi u prosječnisti i zbog toga izgubi svoj identitet. Osim toga, volim svoju domovinu i želim unaprijediti Ukrajinsku glazbenu scenu. Pjevanje na ukrajinskom se jednostavno čini ispravnim.

MJM: O čemu govore vaši tekstovi?

Vladimir: Naš prvi album je većinom govorio o izgubljenoj ljubavi, samoći i, strahu i depresiji. Nove pjesme imaju širi spektar tema kao što su nada, samosvijest, suočavanje s osjećajima, životom u novom dobu, nacionalnim osjećajima. Poveznica im je što inspiracija za njih dolazi iz prirode.

MJM: Možeš li nam reći nešto o ukrajinskoj metal sceni?

Vladimir: Bori se, ali ima veliki potencijal. Zarađivati za život sa nekomercijalnom glazbom u Ukrajini je jako teško, skoro nemoguće. U stvari metal glazba u našoj zemlji nastaje na čistom entuzijazmu ljudi koji imaju “normalne” poslove. Trenutna situacija u Ukrajini je teška, ali zajedno sa tugom i brigom dolazi kreativnost i inspiracija. Imamo neke uspješne bendove koji dolaze iz Ukrajine, posebno je jaka ukrajinska black metal scena i bendovi kao što su Drudkh, Khors, Kroda, Nokturnal Mortum, itd. U zadnje vrijeme bendovi kao što su  Stoned Jesus i Jinjer također bivaju primjećeni diljem svijeta.

MJM: Da li si zadovoljan brojem odsviranih live nastupa?

Vladimir: Ne, volio bih da sviramo više. U vrijeme studija imali smo više slobodnog vremena, sada je teško uložiti puno vremena u glazbu pogotovo kada si otac i imaš stalni posao ( smijeh). Ipak, usprkos punom rasporedu, učimo se kako posvetiti što više vremena našoj strasti, a to je glazba.

MJM: Hvala na intervjuu!

Razgovarao: Marin Soldatić

0 comment
0

You may also like

%d bloggers like this: