Home Krepuskul, Crimena, Black Flame @ Klub ExitOsijek 14.04.2016